JAK ZÍSKAT CERTIFIKACI

Základní pravidla Pro získání certifikace ATG CERT musíte splnit požadavky příslušného certifikačního programu a podat příslušnou žádost.

Všechny certifikační systémy ATG CERT jsou založeny na požadavku splnění 5 základních atributů:

vzdělání

doložitelná kvalifikace s definovanou minimální délkou a obsahem

doložitelná praxe v daném procesu

úspěšně složená zkouška s definovaným obsahem

fyzické předpoklady

 

Podrobnější informace viz Kvalifikační předpisy.

 

Pro podání žádosti o certifikaci použijte prosím příslušný formulář.

 

 

V případě, že jste splnili požadované kvalifikační požadavky, Vám vystavíme certifikát, včetně průkazu způsobilosti.

 

Více informací získáte v Kvalifikačních předpisech ATG CERT, popř. na tel. čísle 273 037 607 a e-mailové adrese atgcert@atg.cz.