PLANT INSPECTION

INSPEKCE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Tyto kvalifikace jsou využívány především při inspekcích, monitorování, opravách, přestavbách a rekonstrukcích strojních zařízení.

Jedním z nejpodstatnějších problémů při výstavbě a provozování strojních zařízení je jejich údržba a především inspekce, která je schopna napomoci určit existující stav zařízení, predikovat zbytkovou životnost a navrhnout plán aktivit, které na základě analýz rizik a využití inspekčních plánů může strojní zařízení udržet v chodu.

Legislativním podkladem pro tento proces jsou normy EN 12837 (Paint Inspector A a B), ISO 18436 a standardy API 510, 570, 653 a 580.

Tento systém je rozdělen do sektorů zařízení ve výstavbě a provozovaných a z pohledu strojních zařízení:

API 510 – INSPEKTOR TLAKOVÝCH NÁDOB
Kvalifikace vychází z požadavků API RP 510 pro inspekce provozovaných tlakových zařízení. Frekventant bude způsobilý dohlížet/inspektovat/monitorovat stav tlakových zařízení, určovat zbytkovou životnost a navrhovat inspekční plány pro tato zařízení.

API 570 – INSPEKTOR TLAKOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ
Kvalifikace vychází z požadavků API RP 570 pro inspekce provozovaných tlakových potrubních systémů. Frekventant bude způsobilý dohlížet/inspektovat/monitorovat stav tlakových potrubních systémů, určovat zbytkovou životnost a navrhovat inspekční plány pro tato zařízení.

API 653 – INSPEKTOR NADZEMNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ
Kvalifikace vychází z požadavků API RP 653 pro inspekce provozovaných nadzemních skladovacích nádrží. Frekventant bude způsobilý dohlížet/inspektovat/ monitorovat stav nadzemních skladovacích nádrží, určovat zbytkovou životnost a navrhovat inspekční plány pro tato zařízení.

 

Řídící dokumenty:

G19-34 Inspection and Plant Inspection Qualification and Certification system