NEZÁVISLÉ INSPEKCE

Inspekce je jedním z nejdůležitějších úkonů při nezávislém ohodnocení stavu a průběhu vzniku dodávky/produktu/celku a při jeho výstavbě resp. závěrečném předání. Zejména při složitějších dodávkách jako jsou velké investiční celky je úroveň dodávky určena dílčími subdodávkami a v žádném případě nelze čekat pouze na vypovídací schopnost informací poskytovaných subdodavatelem.

Inspektor se řídí základními dokumenty definující vztah mezi dodavatelem a odběratelem jako jsou smlouvy, výrobní kódy a standardy, inspekční plány apod., kdy posuzuje a reportuje pro zákazníka/odběratele reálný stav dodávky oproti těmto dokumentům.

Dostatečně kvalifikovaný inspektor je schopen v dostatečném časovém předstihu zjistit reálný stav věcí/dodávky a tím poskytnout investorovi/odběrateli prostor pro případné opravné aktivity. Odběratel tím získává ucelenou informaci, zda dodávka splňuje jeho očekávání především:
1. v rozsahu a úplnosti plnění
2. termínech plnění
3. kvalitě plnění

Inspekce, které jsou prováděny během výroby ve výrobních závodech jsou shop inspekce a při výstavbě celku jsou site inspekce.

Inspekce může zahrnovat přezkoumání návrhu, přezkoumání materiálových certifikátů, vizuální kontrola, různá NDT zkoušení, dohled a supervize nebo provedení mechanických nebo funkčních testů.

Kvalifikační systém pro inspekční pracovníky je 3 stupňový se standardním délkou školení po 40 hodinách pro každý stupeň. Systém je určen pro pracovníky inspekce nezávislých inspekčních organizací, ale i pro přejímací pracovníky odběratelů/ investorů. Inspektoři jsou certifikováni v systému ATG CERT.

Řídící dokumenty:

G19-34 Inspection and Plant Inspection Qualification and Certification system