NDT

Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT podle ISO 9712

Tento kvalifikační systém vychází ze znění ISO 9712:2009 (Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel). Je určen pro NDT pracovníky, kteří se zabývají nedestruktivním zkoušením v průmyslových podmínkách.

Řídící dokumenty:

G19-32.1 Qualification and certification system for NDT personnel according to ISO 9712

G19-32.3 Qualification and certification system - limited certification for NDT personnel according to ISO 9712

 

Vizuální kontrola výrobních procesů

Tento systém určuje kvalifikaci a certifikaci odborného personálu v oblasti vizuálního zkoušení v následujících sektorech:

Vizuální kontrola tavných svarů – VT dle EN 17637

Vizuální kontrola odlitků – VT dle EN 12454

Řídící dokumenty:

G19-32.2 – Vizuální kontrola výrobních procesů

Svářečský dozor a vizuální kontrola svarů – vyjádření CWS ANB

 

LT2HS - Zkoušení těsností potrubí a nádrží „vodní zákon“

Kvalifikace je zaměřena na teoretické a praktické seznámení s problematikou těsností u zařízeních pracujících s nebezpečnými látkami. Tento kvalifikační systém byl k 31.12.2010 uzavřen pro nové zájemce a nahrazen kvalifikací LT2HS dle ISO 9712.

Současní držitelé certifikátu LT2HS podle směrnice G14-38 mohou, kromě periodického 5letého prodlužování certifikace a recertifikace, využít možnost získat certifikaci LT2HS v systému dle ISO 9712 po absolvování doškolení v rozsahu 4 hodin a přechodové zkoušky.

Řídící dokumenty:

G19-32.4 LT2HS - Zkoušení těsností potrubí a nádrží